|

Barwniki

TWIN

Twin to barwnik stosowany w celu odwracalnego barwienia błon siatkówki i wewnętrznej błony ograniczającej ( ILM) podczas operacji witreoretinalnej składający się z  0,18% błękitu trypanu oraz  0,03% Blulife (opatentowany barwnik o wzorze: C48H50N3NaO7S) w roztworze fizjologicznym, dostępny w ampułkostrzykawkach  o  pojemności 0,7 ml. Produkt gwarantuje szybkie i skuteczne barwienie tkanek, bez ryzyka dla pacjenta. Zawiera środek zagęszczający, który poprawia kontakt barwników z tkankami, umożliwiając tym samym wyraźną wizualizację błon siatkówki i wewnętrznej błony ograniczającej. 

TWIN to produkt przebadany pod kątem cytotoksyczności na komórkach ARPE-19 i BALB 3T3


VIEW ILM

 View ILM to barwnik stosowany w celu odwracalnego barwienia błon siatkówki i wewnętrznej błony ograniczającej ( ILM) podczas operacji witreoretinalnej składający się z 0,03% Blulife (opatentowany barwnik o wzorze: C48H50N3NaO7S) w roztworze fizjologicznym, dostępny w ampułkostrzykawkach o pojemności 0.7 ml. Produkt gwarantuje szybkie i skuteczne barwienie tkanek, bez ryzyka dla pacjenta. Zawiera środek zagęszczający, który poprawia kontakt barwnika z tkanką, umożliwiając tym samym wyraźną wizualizację wewnętrznej błony ograniczającej. 

View ILM to produkt przebadany pod kątem cytotoksyczności na komórkach ARPE-19 i BALB 3T3