|

Soczewki Mini Well

Soczewki Mini Well Ready

MINI WELL READY to progresywna soczewka wewnątrzgałkowa o zwiększonej głębi ostrości EDOF  stworzona w oparciu o opatentowaną technologię Wavefront Engineering dającą ciągłość widzenia od dali do bliży bez żadnych ograniczeń.  Wskazana w chirurgii korekcji afakii u dorosłych pacjentów po usunięciu soczewki w przebiegu zaćmy, u których przed zabiegiem stwierdzono astygmatyzm rogówkowy poniżej 0.75 D 

Soczewka Mini Well to soczewka jednoczęściowa, akrylowa, dwuwypukła typu  EDOF, hydrofilna z powłoką hydrofobową, stworzona z kopolimeru  z chromoforem, posiada cztery części haptyczne, podwójną krawędź ostra, Filtr UV, preloaded 

 • Uwodnienie: 25% 
 • Współczynnik refrakcji: 1.46
 • Moc optyczna: 0D do +30D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D) 
 • Średnica optyczna: 6 mm 
 • Długość całkowita: 10.75 mm
 • Angulacja: 5 st
 • Stała A-Constant: 118.6

Soczewki Mini Well Proxa

Mini Well Proxa to nowa soczewka wewnątrzgałkowa typu EDOF zaprojektowana aby wypełnić lukę w widzeniu do bliżdy (30-35 cm) i zmniejszyć zależność od okularów dla wszystkich pacjentów. Powstała jako rozszerzenie soczewki Mini Well. Wszczepiona wraz z soczewką Mini Well zapewni pełną korekcję starczowzroczności wraz z niezakłóconą jakością widzenia na wszystkich odległościach i we wszystkich warunkach świetlnych.

 • Uwodnienie: 25% 
 • Współczynnik refrakcji: 1.46
 • Moc optyczna: 0D do +30D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D) 
 • Średnica optyczna: 6 mm 
 • Długość całkowita: 10.75 mm
 • Angulacja: 5 st
 • Stała A-Constant: 118.6 

Soczewki Mini Well Toric

Mini Well Toric to progresywna soczewka wewnątrzgałkowa o zwiększonej głębi ostrości EDOF, która zapewnia korekcję astygmatyzmu dająca niezakłóconą zdolność widzenia w wysokiej jakości we wszystkich odległościach.
Soczewka Mini Well Toric to soczewka jednoczęściowa, akrylowa, dwuwypukła progresywna asferyczna EDOF, toryczna hydrofilna z powłoką hydrofobową, stworzona z  kopolimeru z chromoforem, posiada cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra, Filtr UV, preloaded

 • Uwodnienie: 25% 
 • Współczynnik refrakcji: 1.46
 • Moc optyczna: 7.00D  do +32.00D (co 0.5D)
 • Średnica optyczna: 6 mm 
 • Długość całkowita: 10.75 mm
 • Angulacja: 5 st
 • Stała A-Constant: 118.6
 • Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.00D do 4.50D (co 0.5D)

Well Fusion

Unikalny system Well Fusion łączy soczewki Mini Well oraz Mini Well Proxa oferując pacjentom niezakłóconą, wysoką jakość widzenia od dali do bliży bez okularów.
WELL Fusion polega na wszczepieniu dwóch soczewek wewnątrzgałkowych, które współdziałają ze sobą w celu zapewnienia wyników zbliżonych do widzenia fizjologicznego.
Soczewki wewnątrzgałkowe Mini Well oraz Mini Well Proxa korzystają z tej samej niedyfrakcyjnej platformy EDOF, która tworzy jedną ciągłą i wydłużoną ogniskową bez podziału promienia światła. Taki układ optyczny charakteryzuje się dużą komplementarnością profili optycznych w widzeniu bliskim i pośrednim co zapewnia ciągłość widzenia na wszystkich odległościach. 

UKŁAD OPTYCZNY WELL FUSION STWORZONO Z MYSLĄ O PACJENTACH, KTÓRZY NIE UZNAJĄ ŻADNYCH KOMPROMISÓW W UZYSKANIU NIEZALEŻNOŚCI OD OKULARÓW, WYSOKIEJ JAKOŚCI WIDZENIA NA WSZYSTKICH ODLEGŁOŚCIACH I WE WSZYSTKICH WARUNKACH ŚWIETLNYCH


Soczewka Evolux

Dostępna wkrótce